Welkom bij Van Beek Mode Voorthuizen

Disclaimer

Van Beek Mode streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij op internet plaatst, zodat de informatie actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar is.

Ondanks deze voortdurende aandacht voor de kwaliteit en inhoud kan Van Beek Mode niet garanderen dat de informatie ten alle tijden noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of altijd bijgewerkt is.

Er kunnen daarom geen rechten worden ontleend. De houders en beheerders van deze website zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden op welke wijze dan ook.

Suggesties voor verbeteringen voor deze website zijn altijd welkom.

 

Tevens werken zij met een klanten bestand waarin wat gegevens van klanten zijn opgenomen. Dit doen we om onze bedrijfsvoering op aan te passen (o.a. inkoop (nieuwe) artikelen, extra service, doelgroep bepaling en promotie). Deze gegevens worden nooit openbaar gepubliceerd of gedeeld met anderen zonder voorafgaande berichtgeving, tenzij het een partij is waarvan wij gebruik maken van hun dienstverlening). We verzamelen deze gegevens door o.a. ingevulde klantenkaarten, aktiebonnen, inschrijving nieuwsbrief, bestellingen, social media, enz. Indien u niet (meer) wenst op de hoogte gehouden te worden, dan kunt u dit uiteraard doorgeven door een email te sturen naar : info@vanbeek-mode.nl

 

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

Per 25 mei 2018 zijn de Europesche richtlijnen aangescherpt m.b.t. gegevens die worden opgeslagen. Ook wij houden ons aan deze regels die (kort samengevat):

* wij delen niet zomaar uw gegevens aan derden

* wij gaan gestructureerd om met de gegevens die wij hebben (zowel van klanten, leveranciers als personeel)

* wij beveiligen zoveel als redelijkerwijs mogelijk is

Verder organiseren wij met enige regelmaat een aktie waarbij u iets kunt winnen of krijgt aangeboden. Deelname is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Met andere woorden, indien u iets wint, kunnen hier foto's van worden gemaakt die wij kunnen gebruiken voor publicatiedoeleinden. Zowel online als offline. Door uw deelname gaat u ermee akkoord dat wij de foto waar u op staat mogen gebruiken voor publicaties op welke wijze dan ook.